Gratis groeiscan voor MKB-bedrijven

  • De groeiscan maakt inzichtelijk met welke simpele marketing- en salesactiviteiten je meer groei kunt realiseren. En voorkomt dat je onnodig tijd, geld (in bijvoorbeeld Google Adwords) en onzekerheid stopt in activiteiten die minder resultaat opleveren voor jouw bedrijf. De scan bestaat uit een vragenlijst, een persoonlijk advies en een samenvatting: kort, krachtig, to-the-point. Het doel van de groeiscan is dat je na afloop direct met de inzichten (zelf) aan de slag kunt.

    De groeiscan is deels gebaseerd op de BITSING-methodiek van Frans de Groot. Deze methodiek biedt een simpel toe te passen raamwerk om je bedrijfsgroei te maximaliseren. En voor het andere deel is de groeiscan gebaseerd op mijn eigen 15+ jaar commerciële ervaring bij corporates en MKB-bedrijven. 

Meer informatie

Wil je meer weten over de gratis groeiscan of een intake plannen? Vul onderstaand formulier in, dan neem ik snel contact met je op!

Groeiscan aanvragen
Met het verzenden ga je er mee akkoord dat SmartDriven contact met je opneemt. SmartDriven gebruikt de ingevulde gegevens alleen voor het uitvoeren van de gratis Groeiscan. Bekijk hier hoe we met je privacy omgaan.

REVIEWS GROEISCAN

Niels Haesen
Niels H.
12:59 07 Oct 19
In aanloop van een geplande lunch, vroeg Roel of hij een paar vragen mocht stellen voor het uitvoeren van een groeiscan. De uitkomst van deze – op het oog simpele - vragen hebben ons waardevolle inzichten opgeleverd waar we zeker wat mee kunnen. Het haalt je uit de waan van de dag en heeft voor ons scherp gemaakt welke veranderingen in onze situatie gaan bijdragen om onze marketingbenadering effectiever te maken. We hebben de eyeopeners van de scan als starpunt gepakt voor onze MT dag. Roel zelf vertelt enthousiast en pakkend over de groeiscan heeft leuke voorbeelden en zet je altijd weer op scherp. Daarbij is het nooit zweverig wat Roel meegeeft, maar juist altijd heel praktijk gericht. Dus voor een MKB'er ook goed te gebruiken.(Translated by Google)In the run-up to a planned lunch, Roel asked if he could ask a few questions about how to perform a growth scan. The outcome of these - apparently simple - questions has provided us with valuable insights that we can certainly use. It takes you out of the issues of the day and has made it clear to us which changes in our situation will contribute to making our marketing approach more effective. We have taken the eye-openers of the scan as a star point for our MT day. Roel himself tells enthusiastically and catchy about the growth scan has nice examples and always puts you on the alert again. In addition, it is never floating what Roel gives, but always always very practical. So good for an SME.Lees meer
Marcel van Dam
Marcel van D.
10:46 19 Sep 19
Ons doel was en is om in bepaalde marktsegmenten meer groei te realiseren. De groeiscan was een goed startpunt met een aantal mooie eye-openers. Het heeft ons goed geholpen om meer richting en focus in onze sales-activiteiten aan te brengen.(Translated by Google)Our goal was and is to achieve more growth in certain market segments. The growth scan was a good starting point with a number of nice eye-openers. It helped us to bring more direction and focus to our sales activities.Lees meer
Alejandro Bressers
Alejandro B.
11:39 02 Sep 19
Dankzij de groeiscan heb ik voor mijn EMEA-salesteam bij Intralox snel en effectief mijn prioriteiten voor groei kunnen herevalueren. Roel’s objectieve en nieuwsgierige aanpak heeft geholpen in het uitdagen en aanscherpen hiervan!(Translated by Google)Thanks to the growth scan I have been able to quickly and effectively re-evaluate my priorities for growth for my EMEA sales team at Intralox. Roel’s objective and curious approach has helped in challenging and sharpening this!Lees meer
Jeroen Meuleman
Jeroen M.
12:11 26 Jul 19
Groei is voor een startend bedrijf erg belangrijk. Je wilt weten of er muziek in zit. Maar er moet veel gebeuren om van een mooi idee tot een renderende onderneming te komen. De groeiscan van Roel heeft ons daar goed bij geholpen. Het gaf inzicht in de te nemen stappen naar het creëren van loyale klanten. En waaraan we, gegeven de situatie, het beste ons marketingbudget konden uitgeven. Voor ons was dat het stimuleren van koopgedrag.In vervolg op de groeiscan hebben we met Roel naar ons Gouden Ei gezocht. Dat dachten we al te hebben, maar dit lag toch wat anders 🙂 Je Gouden Ei is een 'nietkopieerbaarheidsvoordeel': iets wat je onderscheidt van je concurrenten èn door hen lastig te kopiëren is. Dat bracht ons ook bij de vraag wie (we denken dat) onze concurrenten zijn. Roel hield ons steeds weer de spiegel voor. Met zijn hulp konden we met het hele team gericht en objectief discussiëren, zodat alle kennis en ervaring gebruikt werd. Met een praktisch te gebruiken resultaat als uitkomst!(Translated by Google)Growth is very important for a starting company. You want to know if there is music in it. But a lot needs to be done to turn a good idea into a profitable business. Roel's growth scan helped us well with this. It provided insight into the steps to be taken towards creating loyal customers. And on which, given the situation, we could best spend our marketing budget. For us, that was stimulating buying behavior.As a follow-up to the growth scan, we looked for our Golden Egg with Roel. We thought we already had that, but this was a bit different 🙂 Your Golden Egg is a 'non-copyability advantage': something that sets you apart from your competitors and is difficult to copy them. That also brought us to the question who (we think) our competitors are. Roel always held the mirror up to us. With his help, we were able to discuss with the entire team in a focused and objective manner, so that all knowledge and experience was used. With a practical to use result as a result!Lees meer

GROEISCAN UITGEVOERD VOOR ONDER ANDERE