Veel voorkomende valkuilen Uit de praktijk

1. Een heldere aanpak ontbreekt

Er is wel een visie, de richting is bekend. Alleen de weg er naar toe is niet concreet uitgewerkt. Te veel losstaande acties, maar geen samenhangend plan van aanpak. 

2. Resources voor implementatie ontbreken

Er ligt een mooi plan, budgetten zijn geregeld. Alleen worden er intern geen resources vrijgespeeld en moet iedereen naast zijn bestaande werkzaamheden de implementatie doen. 

3. Onvoldoende begeleiding bij de implementatie

De praktijk is altijd weerbarstiger dan vooraf gedacht. Actief bijsturen bij het tegenkomen van knelpunten is cruciaal. En vraagt goede begeleiding bij de uitvoering van het plan. 

4. Klanttevredenheid niet voldoende op orde

Ontevreden klanten gaan geen nieuwe business met je doen. En vraagt continue veel energie van de organisatie om bij te sturen. Voordat je gaat vernieuwen is het van belang om de basis op orde te hebben.

5. Focus op de verkeerde KPI's en targets

Verkeerde KPI’s en Targets lokken ongewenst gedrag uit. Bij vernieuwing hoort ook het reviewen van de oude KPI’s en targets. Deze  dienen in lijnte worden gebracht met de nieuwe doelstellingen.

6. Onstuimige groei - achter de feiten aanlopen

Een (te) snelle groei eist zijn tol. Alles in de organisatie begint te piepen en te kraken. En vraagt om tijdig bijschakelen dan wel vernieuwen van processen en aanpak.

SmartDriven logo_explainer

Bedreven in marketing- en strategie projecten Vormgeven, doorpakken, impact maken