Skip to content

Veel voorkomende valkuilen Bij realiseren commerciële ambities

1. Een heldere aanpak ontbreekt

Er is wel een visie, de richting is bekend. Alleen de weg er naar toe is niet concreet uitgewerkt. Te veel losstaande acties, maar geen samenhangend plan van aanpak. 

2. Resources voor implementatie ontbreken

Er ligt een mooi plan, budgetten zijn geregeld. Alleen worden er intern geen resources vrijgespeeld en moet iedereen naast zijn bestaande werkzaamheden de implementatie doen. 

3. Trage besluitvorming

De praktijk is altijd weerbarstiger dan vooraf gedacht. Dat betekent dat tijdens de implementatie besluiten genomen moeten worden. Als besluitvorming te lang duurt, verdwijnt het momentum. De gedachte ontstaat al snel dat het project blijkbaar toch niet zo belangrijk is en gaat men over tot de orde van de dag. 

4. Focus op de verkeerde KPI's en targets

Verkeerde KPI’s en Targets lokken ongewenst gedrag uit. Bij vernieuwing hoort ook het reviewen van de oude KPI’s en targets. Als ze niet op elkaar aansluiten, kan het zelfs tegenwerken en de nieuwe koers ondermijnen. Zonde van al het werk.

5. Klanttevredenheid niet op orde

Tevreden klanten is een belangrijke basis voor groei. Ontevreden klanten zullen niet veel business meer met je doen. Belangrijk dus om de basis op orde te hebben voordat je je business gaat boosten, anders boost je ook de ontevredenheid (en inzet van je medewerkers die het mogen fixen). 

6. Achter de feiten aanlopen door onstuimige groei

Een (te) snelle groei eist zijn tol. Alles in de organisatie begint te piepen en te kraken. En vraagt om tijdig bijschakelen dan wel vernieuwen van processen en aanpak.

SmartDriven logo_explainer

Bedreven in marketing- en strategie projecten Vormgeven, doorpakken, impact maken