Skip to content

Vormgeven, doorpakken, impact maken

Het start met helder hebben van het gewenste resultaat, over het algemeen staat dat al scherp op het netvlies. Hoe nu verder, waar moeten we beginnen en wie pakt wat op? Dat zijn veel gehoorde vragen waar bedrijven mee worstelen. Met name de doorvertaling hoe het resultaat gerealiseerd kan worden. Vaak is er door tijdgebrek of ontbreken van mankracht  nog niet goed nagedacht over een plan van aanpak. Terwijl een heldere aanpak cruciaal is voor het slagen van doelstellingen. Daar ligt de kracht van SmartDriven: concreet en uitvoerbaar maken van de stratgie, marketingaanpak en commerciële projecten. Op basis van het gewenste resultaat, stellen we gezamenlijk een concreet stappenplan op om de commerciële doelstellingen te realiseren. Om er vervolgens vol energie mee aan de slag te gaan: gebrand op resultaat.

En de uitvoering versnellen door slim gebruik te maken van praktische modellen, templates en tools. 

Strategische plannen_SmartDriven

1. Strategische richting bepalen Marketing | Producten | Channels

Te denken valt aan het uitvoeren van marktanalyses, uitwerken van scenario’s, uitvoeren van marktanalyses, doorrekenen van de plannen en opstellen van business- en meerjarenplan.

2. Aanvalsplan ontwikkelen Tactiek | Plan van Aanpak | Roadmap

Doorvertalen van de vastgestelde doelstellingen en ambities naar een concreet plan om te gaan uitvoeren. Invulling geven aan de strategische richting door met afdelingen en teams aan de slag te gaan om te bepalen wat er moet gebeuren en in welke volgorde.

De groeiverdubbelaar
CRM als motormanagement sales

3. Hands-on implementeren Projecten | Campagnes | Pilots

Daadwerkelijk uitvoeren van het opgestelde implementatieplan, bijsturen waar nodig, begeleiden en uitvoeren van de besluitvorming en monitoren van de voortgang inclusief de resultaten.

Vormen van dienstverlening Met voorbeelden

INTERIM

Marketing
Management

Product
Management

Channel
Management

PROJECTEN

Go-2-market
begeleiden

Campagnes
Uitrollen

Pilots
Opzetten

ADVIES

Marketing
Plan / Roadmap

Plan van
Aanpak

Segmentatie &
Targetsetting

WORKSHOPS

Buyer
Persona’s

Product
Positionering

Roadmapping

Gebrand op resultaat Wat levert zo'n aanpak op?

Enkele voorbeelden van resultaten van uitgevoerde commerciële verbetertrajecten bij opdrachtgevers:

Uitgevoerde werkzaamheden Als los project of onderdeel bredere opdracht

Onderstaand tref je een reeks van voorbeeldactiviteiten aan die ik heb uitgevoerd voor opdrachtgevers. Als onderdeel van een programma of als los project. 

Marketing

IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDriven

Marketing aanpak ontwikkelen
IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDrivenMarketing plan / roadmap opstellen

IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDriven

Marketing campagnes opzetten

IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDriven

Buyer persona’s workshops

IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDriven

Segmentatie klanten uitvoeren

 

IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDrivenContentplan Opstellen & ontwikkelen
IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDrivenLinkedIn campagnes opzetten

IJzersterke marktbenadering 2 - SmartDriven

Pilots ontwikkelen & implementeren

Product- en portfoliomanagement

Doeltreffend portfolio 2 - SmartDriven

Marktanalyse uitvoeren
Doeltreffend portfolio 2 - SmartDrivenKlantbehoefte inventariseren
Doeltreffend portfolio 2 - SmartDrivenProducten ontwikkelen

Doeltreffend portfolio 2 - SmartDriven

Business cases uitwerken
Doeltreffend portfolio 2 - SmartDrivenGo-to-market begeleiden
Doeltreffend portfolio 2 - SmartDrivenProductroadmap vaststellen
Doeltreffend portfolio 2 - SmartDrivenProduct updates uitvoeren

Doeltreffend portfolio 2 - SmartDriven

Producten uitfaseren

Verkoopkanalen

Nieuwe kanalen opzetten
Klantbediening (her)formuleren
Opzetten salescampagnes
Ontwikkelen leadgeneratie strategie
Targets- & incentiveplannen
Channelmix uitwerken
Opzetten partnerships
Distributie strategie ontwikkelen

Ondersteuning management

Groeibestendige organisatie 2 - SmartDriven

Project- & programma management

Groeibestendige organisatie 2 - SmartDriven

Organsiatie & besturing inrichten

Groeibestendige organisatie 2 - SmartDriven

Kwartaal- & Jaarplannen begeleiden

Groeibestendige organisatie 2 - SmartDriven

Kwartaal- & Jaar targets vaststellen

Groeibestendige organisatie 2 - SmartDriven

KPI’s analyseren & vaststellen
Groeibestendige organisatie 2 - SmartDrivenDashboards opzetten
Groeibestendige organisatie 2 - SmartDriven
Interim manager

Groeibestendige organisatie 2 - SmartDriven

Analyse & Ondersteuning besluitvorming