Skip to content

Vormgeven, doorpakken, impact maken

Het start met helder hebben van het gewenste resultaat, over het algemeen staat dat al scherp op het netvlies. Hoe nu verder, waar moeten we beginnen en wie pakt wat op? Dat zijn veel gehoorde vragen waar bedrijven mee worstelen. Met name de doorvertaling hoe het resultaat gerealiseerd kan worden. Vaak is er door tijdgebrek of ontbreken van mankracht  nog niet goed nagedacht over een plan van aanpak. Terwijl een heldere aanpak cruciaal is voor het slagen van doelstellingen. Daar ligt de kracht van SmartDriven: concreet en uitvoerbaar maken van de stratgie, marketingaanpak en commerciële projecten. Op basis van het gewenste resultaat, stellen we gezamenlijk een concreet stappenplan op om de commerciële doelstellingen te realiseren. Om er vervolgens vol energie mee aan de slag te gaan: gebrand op resultaat.

En de uitvoering versnellen door slim gebruik te maken van praktische modellen, templates en tools. 

Strategische plannen_SmartDriven

1. Strategische richting bepalen Analyse| Scenario's | Business Case

Te denken valt aan het uitvoeren van markt- en concurrentie-analyses, het doen van marktonderzoek onder (potentiële) klanten, het uitwerken van oplossingsrichtingen en het opstellen van een business case.

2. Aanvalsplan ontwikkelen Tactiek | Plan van Aanpak | Roadmap

Doorvertalen van de vastgestelde doelstellingen en ambities naar een concreet plan om te gaan uitvoeren. Invulling geven aan de strategische richting door met afdelingen en teams aan de slag te gaan om te bepalen wat er moet gebeuren en in welke volgorde.

De groeiverdubbelaar
CRM als motormanagement sales

3. Hands-on implementeren Projecten | Campagnes | Pilots

Daadwerkelijk uitvoeren van het opgestelde implementatieplan, bijsturen waar nodig, begeleiden en uitvoeren van de besluitvorming en monitoren van de voortgang inclusief de resultaten.

Vormen van dienstverlening Met voorbeelden

INTERIM

Marketing
Management

Product
Management

Channel
Management

PROJECTEN

Go-2-market
begeleiden

Campagnes
Uitrollen

Pilots
Opzetten

ADVIES

Marketing
Plan / Roadmap

Plan van
Aanpak

Segmentatie &
Targetsetting

Gebrand op resultaat Wat levert zo'n aanpak op?

Enkele voorbeelden van resultaten van uitgevoerde commerciële verbetertrajecten bij opdrachtgevers: